Aanmelden

Hartelijk welkom bij de VTV “De Woelakkers”.

We zijn blij u te mogen verwelkomen bij onze tuinvereniging.
We hebben een aantal persoonlijke gegevens van u nodig, deze worden hieronder aan u gevraagd.

Door het aanvragen van het lidmaatschap verklaart u kennis te hebben genomen van onze privacy verklaring en daar mee in te stemmen. 

U dient een mail te sturen naar het volgende mailadres:woelakkers@outlook.com.

In deze mail dient u de volgende gegevens te zetten:

Naam, geboortedatum. geslacht, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, voorkeur voor welk complex (Nes, Woldlaan) en of u van plan bent biologisch te gaan tuinieren.

Het huishoudelijk reglement kunt u op deze site lezen..

Het inschrijfgeld bedraagt € 3,50 en dient overgemaakt te worden op bankrekeningnummer: IBAN: NL27INGB0001318152
t.n.v. Volkstuinver. De Woelakkers, te Zeewolde o.v.v. inschrijfgeld.

Nadat er aan de financiële verplichtingen is voldaan, krijgt u indien mogelijk een tuin aangeboden.

secretaris:
Ruud Brederoo
Klipper 34
3891 ZW Zeewolde