Rooster van aftredende bestuursleden

Jaar van aftreden 2018 2019 2020 2021 2022
Voorzitter  x
Secretaris   x  x
Penningmeester   x  x
Alg bestuurslid 1  x
Alg bestuurslid 2  x x
Alg bestuurslid 3  x  x
Alg bestuurslid 4  x