Tarieven

Voor het huren van een tuin dient u eerst een inschrijfformulier in te vullen en op te sturen naar de secretaris. Het huren van een tuin geschiedt voor een periode van tenminste een jaar. Een jaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december. U krijgt de tuin zwart opgeleverd. Is de tuin niet zwart? Neem dan meteen contact op met de secretaris. De bedragen zien er als volgt uit:

Contributie € 7,00 per jaar
Pacht € 13,60 per are / per jaar
Zelfwerkzaamheid € 13,60 per jaar
Waarborg € 50,00 per are / eenmalig
Inschrijfgeld € 3,50 eenmalig

Het bedrag dat u betaalt aan waarborg kunt u terugkrijgen mits u de tuin zwart oplevert.
Wat is zwart opleveren? Art 1 van het Huishoudelijk reglement zegt hier het volgende over:
Zie het punt “Waarborg” hieronder.

Waarborg
Elke tuinder dient een eenmalig waarborgsom van € 50,- per are aan de vereniging te betalen.
De waarborgsom wordt terugbetaald bij het opzeggen van het lidmaatschap, als die tuin
zwart (is gespit of geploegd of gefreesd en schoon) wordt opgeleverd.

Zelfwerkzaamheid
Het bedrag wat jaarlijks betaald dient te worden voor zelfwerkzaamheid kunt u ruimschoots terug verdienen.
Er is 2x per jaar zelfwerkzaamheid en voor elke deelname  wordt € 10,- (in december) uitbetaald

Deze werkzaamheden worden gecoördineerd door het bestuur.