Selecteer een pagina

Lidmaat­schap

Om u in te schrijven als aspirant lid dient u onderstaand formulier in te vullen.

Tevens dient u € 3,50 inschrijfgeld te betalen, waarna wij u inschrijven op de (eventuele) wachtlijst. De datum waarop het inschrijfgeld op onze rekening is bijgeschreven, bepaalt uw positie op de wachtlijst. Bij aanvaarding van de tuin dient er ook borg te worden betaald.

U kunt het inschrijfgeld overmaken op rekening NL27INGB0001318152 ten name van Woelakkers te Zeewolde o.v.v. inschrijfgeld en uw naam.

Met uw inschrijving verklaart u tevens, dat u onze statuten, het huishoudelijk reglement en privacy statement heeft gelezen en dat u daarmee instemt.

Aardappelen in kist

Nieuwe inschrijving

Tarieven 2022

Eenmalig inschrijfgeld: € 3,50

Contributie : €   5,00 per jaar
Pacht tuin   : € 14,00 per jaar per are (100 m2)

De tarieven worden jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.

Opzeggen

Wanneer u uw lidmaatschap wilt beëindigen, kunt u o.v.v. uw tuinnummer en de reden van opzegging een mail sturen naar info@woelakkers.nl

Bij op bloem

Biologisch tuinieren

Wie kiest voor biologisch wil het evenwicht in de tuin niet verstoren, waardoor de natuurlijke kringloop zoveel mogelijk in stand wordt gehouden. Met nadruk op ‘zoveel mogelijk’. Zo mag een biologische kwekerij bijvoorbeeld wel potgrond met turf gebruiken. Kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen zijn echter taboe.