Home

Welkom op de homepage van volkstuinvereniging “de Woelakkers”.

Wij zijn een vereniging met zo’n 150 leden, die tuinieren op één van onze complexen in Zeewolde.

Wij beheren een tweetal complexen:
Complex de Nes, gelegen aan de dorpsgracht, tegenover de MMM boerderij.
Complex Woldlaan, gelegen achter de tennisbanen naast de vereniging van weidedieren.

Sinds mensenheugenis hebben mensen eigen groenten verbouwd op stukjes grond in de buurt van hun woning. Na de verstedelijking werden moestuincomplexen aangelegd in de buurt van steden en dorpen en de laatste tijd komt het houden van een moestuin weer volop in de belangstelling. Het besef wint duidelijk terrein dat het kweken van je eigen voedsel een belangrijke bijdrage kan leveren aan een gezond leven.