Algemene informatie

Alle tuinen zijn uitgegeven, maar door het jaar heen komen ook enkele tuinen terug bij het bestuur. Die tuinen worden dan opnieuw uitgegeven. Als u hiervoor in aanmerking wilt komen, vul dan het inschrijfformulier in. De secretaris neemt dan contact met u op.

Hieronder volgen de meest voorkomende vragen met daarop het antwoord.

Oogst tomaten
Vraag 1: Moet ik lid worden van de volkstuinvereniging?

Ja. Een moestuin wordt alleen verhuurd aan leden. Door lid te worden stemt u ook in met het Huishoudelijk Reglement 2023, de statuten en het privacy beleid Daarin zijn de verplichtingen en rechten vastgelegd.

Vraag 2: Kan ik het hele jaar lid worden?

Ja, dat kan. Is er geen tuin beschikbaar, dan wordt u op onze wachtlijst geplaatst, zodat het inschrijfgeld is ontvangen. Wanneer er dan een tuin vrijkomt, neemt de complexbeheerder met u contact op en laat u zien welke tuin vrij komt en in welke staat. Soms laat de vorge tuinder materialen ter overname achter of staan er nog (fruit)bomen of andere gewassen. Dan is het aan u te besluiten of u de tuin ‘zwart’ opgeleverd wilt hebben (helemaal leeg en netjes gefreesd) of dat u akkoord gaat met het laten staan van de gewassen en/of materialen.

Ook betaalt u borg, wat u na afloop van het lidmaatschap terugkrijgt, mits de tuin schoon is opgeleverd en er geen verplichtingen openstaan.

Vraag 3: Kan ik een grote moestuin krijgen?

Nee. De standaard moestuin is 100 m2, waarbij de maten varieren in lengte en breedte. Het is wel mogelijk een halve tuin te krijgen. Bijvoorbeeld om te proberen of het moestuinieren bij u past. Als het u bevalt is het mogelijk het jaar erop een hele tuin te krijgen. Kans is groot dat u dan wel uw halve tuin moet verlaten en een nieuwe hele tuin elders op het complex toegewezen krijgt. Pas als er geen wachtlijst meer is en bij gebleken geschiktheid kan een tweede tuin worden bij gehuurd. 

Vraag 4: Mag ik een tuin kiezen?

U kunt bij uw inschrijving aangeven of u voorkeur heeft voor een complex, de Nes of Woldlaan. Daarbij kunt u ook aangeven of u bijvoorbeeld langs het water wilt (alleen mogelijk op de Nes) of misschien voorkeur heeft voor een bepaalde tuin of langs een pad. Houd er dan wel rekening mee dat de wachttijd kan toenemen.
Zodra er een tuin vrijkomt, krijgt u de mogelijkheid deze te accepteren of te willen wachten tot een andere tuin vrijkomt.

Vraag 5: Mag ik een huisje neerzetten op de tuin?

Op het complex de Nes mogen alleen tijdelijke bouwwerken neergezet worden. Bijvoorbeeld plastic tunnelkassen die vanaf april – oktober mogen staan.
Op de Woldlaan mogen wel huisjes, schuurtjes gebouwd worden. Kijk in het huishoudelijk reglement naar de voorwaarden.

Vraag 6: Kan ik alle groente telen?

In principe wel, maar het bestuur stelt het op prijs dat u zich verdiept in de wisselteelt. Dus niet jaar in, jaar uit hetzelfde gewas op hetzelfde stukje grond. Voor aardappelen, tomaten (nachtschaden) geldt een strikte bepaling. Deze mogen slechts 1 keer per 3 jaar op dezelfde plaats geteeld worden. Het teeltschema hangt op het informatiebord op de complexen en is tevens te vinden op de website www.woelakkers.nl.

Teeltschema de Nes
Teeltschema Woldlaan

Vraag 7: Hoeveel tijd kost een moestuin?

Het bewerken van een moestuin kost veel tijd. In het voorjaar moet de (klei)grond bewerkt en klaar gemaakt worden voor het zaaien of planten van de gewassen. In de zomer zal er geregeld bewaterd moeten worden en kunnen de eerste groenten en vruchten worden geoogst. Aansluitend moet de tuin winterklaar worden gemaakt. En tussentijds is het de bedoeling de tuin onder controle te houden met gewassen die voor overlast kunnen zorgen voor zowel uw eigen oogst en plezier, maar ook die van uw buren. Een uur per week ben je al snel kwijt.

Vraag 8: Wat zit er in een lading digistraat?

De vereniging zorgt er voor dat er regelmatig een lading digistraat wordt afgeleverd bij de tuincomplexen aan de Woldlaan en aan de Nes.
Voor degenen die daar in geinteresseerd zijn dit is het analysecerficaat van digistraat.

 

Vraag 9: Toewijzing vrijkomende moestuinen
  1. Als er een tuin vrijkomt, krijgen alle mensen op de wachtlijst hiervan een e-mail.
  2. In de mail staat voor welke datum je moet hebben gereageerd als je interesse hebt in deze tuin. Reactietijd zal worden gesteld op 5 dagen.
  3. Er zal ook een tijd en datum in staan dat de complexbeheerder aanwezig is op die tuin, zodat je samen een rondje kan lopen en vragen kan stellen over de tuin of het complex.
  4. Heb je interesse, kan je dat via de email aangeven voor de uiterlijke datum. Heb je geen interesse, komt het nu niet uit etc. dan reageer je gewoon niet.
  5. Uit de reacties wordt de persoon gekozen die het hoogst (langst) op de wachtlijst staat.