Bestuur

Het bestuur bestaat uit een zevental vrijwilligers met elk zijn of haar eigen expertise en functie. Naast het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) zijn er per complex (Woldlaan en de Nes) twee complexbeheerders die verantwoordelijk zijn voor beheer en onderhoud van de complexen. Dit doen zij niet alleen, maar samen met alle tuinders op de complexen.

Pompoenen in kist

Vacant

Voorzitter
info@woelakkers.nl

Felicia Vlaanderen
Heleen Spangler
Secretaris
info@woelakkers.nl

Mirjam Govaers

Miriam Govaers
Penningmeester
waarnemend voorziter
penningmeester@woelakkers.nl

Rian Drenth

Ver­trouwens­contact­persoon
VCP@woelakkers.nl

Babette Nueboer
tuin 153

Complexbeheerder Woldlaan
woldlaan@woelakkers.nl

Vacant

Complexbeheerder Woldlaan
woldlaan@woelakkers.nl

Mirjam Govaers

Carla Lamare

Ondersteuner Complexbeheer de Nes
denes@woelakkers.nl

Be Wever

Bé Wever
tuin 29 en 30
Complexbeheerder de Nes
denes@woelakkers.nl

Vertrouwens­contact­persoon (VCP)

Een vertrouwenscontactpersoon (VCP) is hét laagdrempelig aanspreekpunt voor de vereniging rondom sociale veiligheid. Heb je vragen of wil je iets melden over grensoverschrijdend gedrag, mail naar vcp@woelakkers.nl.

 

Werkwijze VCP

De VCP is bereikbaar voor iedereen die bij de vereniging betrokken is en kiest geen kant bij incidenten. De VCP is géén hulpverlener en doet bij incidenten géén onderzoek in de vereniging. Een VCP luistert en denkt mee.

Formulieren

Indien u uitgaven doet voor en in opdracht van de vereniging, kunt u de kosten hiervoor terugkrijgen na invulling van het declaratieformulier.